Néprajzi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Néprajzi Múzeum
Gazdasági Főosztály

gazdasági ügyintéző (könyvelő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gazdasági események főkönyvi és analitikus könyvelése,adóbevallások, adatszolgáltatások előkészítése, beszámoló elkészítésében való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, szakirányú (pénzügyi ügyintéző, képesített könyvelő),

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,

        CT-EcoSTAT rendszer ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelői képesítés,

        Vállalati integrált rendszer ismerete

        Államháztartási intézménynél, hasonló munkakörben szerzett 1 évet meghaladó szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű precíz, pontos, rendezett munkavégzésre való alkalmasság,

        Kiváló szintű konstruktív munkavégzés, csapatmunkára való képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz az összes munkahely és ellátott feladat felsorolásával és BÉRIGÉNY megjelölésével

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok és nyelvvizsga bizonyítvány másolata

        Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző (könyvelő).         Postai úton, a pályázatnak a Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző (könyvelő).

        Elektronikus úton Balázsi Julianna gazdasági igazgató részére a allaspalyazat@neprajz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elektronikusan megküldött pályázatokat küldő e-mail tárgyában, tüntessék fel: "Jelentkezés gazdasági ügyintézői (könyvelő) pozícióra". A beérkezett pályázatok alapján a kiválasztottakkal személyes elbeszélgetésre, teszt munka elvégzésére kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.neprajz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.