Laczkó Dezső Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Laczkó Dezső Múzeum

Művészettörténész-muzeológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.07.19. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Török Ignác utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az LDM Képzőművészeti gyűjteményében valamint a Művészettörténeti- Műemléki Adattárban és a Művészettörténeti és Irodalomtörténeti Dokumentációs gyűjteményben ellássa a gyűjteményekkel kapcsolatos nyilvántartási, gyűjteménygyarapítási, gyűjtemény-digitalizálási, gyűjtemény-feldolgozási, tudományos és kutatószolgálati feladatokat, a gyűjteményi egységeket érintő műtárgykölcsönzési ügyintézést. Feladata még képzőművészeti kiállítások, konferenciák szervezése, lebonyolítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Francia nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolata, szakmai önéletrajz, motívációs levél, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péterváry-Szanyi Brigitta nyújt, a 0620/967-3873 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Laczkó Dezső Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1309-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Művészettörténész-muzeológus .         Postai úton, a pályázatnak a Laczkó Dezső Múzeum címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Töröki Ignác u. 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1309-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: Művészettörténész-muzeológus .

        Elektronikus úton Gazdasági Hivatal részére a allas@ldm.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.