Petőfi Irodalmi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Petőfi Irodalmi Múzeum

Gazdasági szakértő és főkönyvi könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1056 , Molnár utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár (OIK) főkönyvi könyvelési feladatainak ellátása. Időközi költségvetési jelentések, mérlegjelentések, beszámolók, statisztikák, gazdasági tartalmú adatszolgáltatások, vagyonnal kapcsolatos jelentések elkészítése. A könyvtárnál előforduló valamennyi gazdasági esemény megfelelő megismerése, a számviteli nyilvántartásokban történő elhelyezése, a főkönyvi könyvelés koordinálása az analitikákkal, főkönyvi egyeztető és zárlati munkák elvégzése. Az OIK költségvetésének tervezése a költségvetési gazdálkodással, előirányzat felhasználással kapcsolatos feladatok ellátása. Az OIK vezetőinek rendszeres tájékoztatás nyújtása a gazdálkodás alakulásáról, az OIK gazdasági dolgozóinak irányítása, munkájuk ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gazdasági felsőfokú végzettség, mérlegképes könyvelői végzettség,

        költségvetési intézménynél szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        CT-EcoSTAT könyvelési program ismerete

        Kjt.20. §-ban foglalt feltételeknek való megfelelés, illetve kizáró okok hiánya

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        költségvetési intézményben szerzett vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        határozottság; terhelhetőség; önálló, hatékony munkavégzés; precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes fényképes szakmai önéletrajz

        szakmai gyakorlat igazolása (jogviszony-igazolás)

        legmagasabb iskolai végzettséget, egyéb szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata

        a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben jogszabályban előírtak szerinti szükséges kezeléséhez hozzájárul

        pályázati nyertesség esetén erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné Csoszor Ágnes nyújt, a +36 1 317-3611/114 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Irodalmi Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/70-31/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági szakértő és főkönyvi könyvelő.         Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Irodalmi Múzeum címére történő megküldésével (1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/70-31/2019, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági szakértő és főkönyvi könyvelő.

        Elektronikus úton csoszora@pim.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pim.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.