Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum - Budapest

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum - Budapest

Tárgyi eszköz és készlet nyilvántartó - analitikus könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• A Múzeum tárgyi eszközeinek, saját és bizományos készleteinek analitikus nyilvántartása, főkönyvi könyvelése, a kapcsolódó egyeztetési és értékelési feladatok végrehajtása. • A bizományos szerződések nyilvántartása, a fogyás jelentések (a szerződésben szereplő időközönként) történő elkészítése, a beérkező számlák ellenőrzése. • Leltározási, selejtezési feladatokban való közreműködés, jegyzőkönyvek elkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, szakirányú középfokú végzettség,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Forrás SQL könyvelő program ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Költségvetési intézménynél szerzett gazdasági,pénzügyi tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        pontosság, megbízhatóság,

        vonatkozó jogszabályok ismerete,

        rendszerszemlélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Nyilatkozat,hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,ezt az alábbi linkre kattintva megteheti: https://www.ludwigmuseum.hu/system/files/page/attachments/2019-03/allaspalyazat_hozzajarulo_nyilatkozat_0.docx

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról,hogy pályázati anyagát,személyes adatait az eljárásban résztvevők megismerhetik

        Képesítést igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum - Budapest címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20190701 , valamint a munkakör megnevezését: Tárgyi eszköz és készlet nyilvántartó - analitikus könyvelő.         Postai úton, a pályázatnak a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum - Budapest címére történő megküldésével (1095 Budapest, Komor Marcell utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20190701, valamint a munkakör megnevezését: Tárgyi eszköz és készlet nyilvántartó - analitikus könyvelő.

        Elektronikus úton Horváth Teréz részére a Horvath.Teri@ludwigmuseum.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.