Városi Kincstár - Tiszavasvári

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Városi Kincstár - Tiszavasvári

Könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Báthory utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Városi Kincstár és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények kötelezettségvállalásainak, gazdasági eseményeinek kontírozása, könyvelése, a főkönyvi számlák egyeztetése, banki átutalások bonyolítása, havi, negyedéves és éves jelentések, beszámolók készítése. Elkészíti továbbá az intézmények adóbevallásait, ellátja a NAV előtti képviseletét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, pénzügyi szakirányú képesítés,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Államháztartási könyvelésben szerzett tapasztalat

        ASP könyvelési program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél

        fényképes önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Városi Kincstár - Tiszavasvári címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Báthory utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 592/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Könyvelő.         Postai úton, a pályázatnak a Városi Kincstár - Tiszavasvári címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Báthory u. 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 592/2019., valamint a munkakör megnevezését: Könyvelő.

        Személyesen: , Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Báthory utca 6. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tiszavasvári Város Honlapja - 2019. július 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokról az Igazgató dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthassa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszavasvari.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.