Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
Gazdasági Igazgatóság

asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1072 Budapest, Rákóczi út 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Iratkezelési feladatok ellátása, irattári rend biztosítása, együttműködés a központi iratkezeléssel, nyilvántartások (iktatókönyv, átadókönyv) vezetése, beérkező számlák kezelése, formai és tartalmi követelmények ellenőrzése, szakterületekre történő továbbítása, azok visszaérkezésének nyomon követése, beérkező iratok előkészítése szignálásra, majd továbbítása az illetékeseknek, határidős feladatok előjegyzése, szerződések nyilvántartása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        releváns szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Professzionális szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középiskola/gimnázium, középfokú pénzügyi-számviteli végzettség,

        - a közszférában, azon belül gazdasági, pénzügyi területen megszerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ügynyilvántartó rendszer működtetésében gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        problémamegoldó és együttműködő készség, strukturált, rendszerszemléletű gondolkodás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, nyelvvizsga bizonyítvány másolata (nem feltétel a nyelvvizsga), fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat az e-mail-es kísérőlevélben az alábbi szövegezéssel: „Önéletrajzom megküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy az önéletrajzomban megadott adataimat a pályázatot kiíró adatkezelő a kiválasztási folyamat lefolytatása érdekében, a beérkezéstől számított 1 évig kezelje.”

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 76-1/2019/HR , valamint a munkakör megnevezését: asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum címére történő megküldésével (1072 Budapest, Rákóczi út 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 76-1/2019/HR, valamint a munkakör megnevezését: asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kozlekedesimuzeum.hu - 2019. július 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kozlekedesimuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.