Pétervásárai Napköziotthonos Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pétervásárai Napköziotthonos Óvoda

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3250 Pétervására, Kossuth Lajos út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

kisgyermeknevelői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, kisgyermeknevelői képesítés,

        egészségügyi alkalmasság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság

        főiskolai csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) végzettség vagy bölcsődei szakgondozó (OKJ), gyermeknevelő- gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó – nevelő (OKJ), vagy csecsemő és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), csecsemő és gyermekgondozó (OKJ), vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező: védőnő, pedagógus szakképzettségű személy, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógiai asszisztens (OKJ) – (kizárólag csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) képesítéssel rendelkező személy esetén)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        a végzettséget igazoló oklevelek hiteles másolatai

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárásban összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, valamit arról, hogy a pályázatának tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri-e

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 36568036 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pétervásárai Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (3250 Pétervására, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PM-98/2019 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Pétervásárai Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (3250 Pétervására, Kossuth Lajos út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PM-98/2019, valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Heves megye, 3250 Pétervására, Szabadság tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.petervasara.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.