Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság

                           

a Rendvédelmi Igazgatási Alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXV. tv. 5. §. alapján

pályázatot hirdet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Alosztály

orvos

munkakör betöltésére.

A rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

orvos

Ellátandó feladatok:

Megelőző és gyógyító tevékenység végzése az 57/2009. (X.30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendeletben meghatározottak szerint, rendezvények egészségügyi biztosítása, jogszabályban meghatározott szakmai kompetenciáknak megfelelő munkavégzés, a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság szervezeti egységeinek alapellátó orvosi és foglalkozás-egészségügyi ellátásának biztosítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Rendvédelmi Igazgatási Alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXV. törvény rendelkezései , a(z) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezései, illetve munkáltatói döntésen alapuló kiemelt illetmény, valamint 200 000 Ft/év cafeteria juttatás. A munkáltató igény esetén lakhatási támogatást, valamint szakvizsga megszerzéséhez tanulmányi támogatást nyújt. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, általános orvos,

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, melyet három hónapnál nem régebbi, bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        foglalkozás-egészségügyi-, háziorvosi-, kardiológiai-, belgyógyászati gyakorlat vagy szakvizsga ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz, szakmai végzettségéről szóló bizonyítványok fénymásolata, működési nyilvántartás és MOK tagsági igazolás másolata és hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-46/514-586 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság címére történő megküldésével (3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 05000-101/511/2019. , valamint a munkakör megnevezését: orvos.         Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság címére történő megküldésével (3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 05000-101/511/2019., valamint a munkakör megnevezését: orvos.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett érvényes pályázatokat személyes elbeszélgetést követően a kijelölt szakmai bíráló javaslata alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója, a megyei rendőrfőkapitány bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.police.hu - 2019. július 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.