Győri Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Győr-Moson-Sopron megyei Pedagógiai Szakszolgálat Soproni Tagintézménye

pszichológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Mátyás király utca 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A soproni járás területén szakértői bizottsági, nevelési tanácsadás korai fejlesztés, gondozás szakfeladaton diagnosztikai és terápiás feladatok ellátása, gyógypedagógussal és szakorvossal való együttműködésben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a Pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, pszichológus,

        magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek fénymásolata

        fényképes szakmai önéletrajz

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata, amely igazolja, hogy büntetlen előéletű, valamint tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt nem áll (mely a pályázat benyújtásának nem, csak az állás betöltésének feltétele)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Győri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/074/01973-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pszichológus.         Postai úton, a pályázatnak a Győri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/074/01973-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: pszichológus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot írásban, zárt borítékban kérjük megküldeni a Győri Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Soproni Tagintézménye pszichológus munkakörére". Egy további másolati példányt kérünk a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Soproni Tagintézménye címére megküldeni (9400 Sopron, Mátyás király utca 18.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.