Szombathelyi Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézménye

gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.08.15-től legfeljebb 2020.10.13 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógiai szakszolgálat nevelési tanácsadás jellegű feladatainak ellátása körében gyógypedagógiai-pedagógiai diagnosztikai feladatok végzése, a gyermekek, tanulók gyógypedagógiai fejlesztése, terápiája. Járási szakértői bizottsági feladatok körében gyógypedagógiai-pedagógiai diagnosztikai feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta oklevél,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        logopédia vagy pszichopedagógia szak

        gyógypedagógusként szerzett tapasztalat

        szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        30 napnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0620/778-6092 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/168/3302/2019 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/168/3302/2019, valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A főigazgató javaslata alapján a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.