Debreceni Egyetem Kancellária Közbeszerzési Igazgatóság

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem Kancellária Közbeszerzési Igazgatóság

ügyvivő-szakértő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen, Kassai út 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közbeszerzési eljárások jogi előkészítésében való részvétel (közbeszerzési eljárások szerződéstervezeteinek szövegezése, a bíráló bizottság szabályszerű felállításában való közreműködés, döntés előkészítésében való részvétel). Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó helyszíni konzultáció megszervezése, részvétel a bírálati tevékenységben, a szerződéskötés előkészítésében való részvétel, a szerződés teljesítésével, esetleges módosításával kapcsolatos közbeszerzési feladatok ellátásában való részvétel, az egyes eljárási cselekmények dokumentálása. In-house cégekkel kapcsolatos szerződések bejelentései, azok esetleges módosításai.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        vagy egyetemi végzettség

        MS Office alkalmazások készségszinten történő kezelése

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        jogász végzettség

        középfokú nyelvvizsga angol nyelvből

Elvárt kompetenciák:

        precizitás, elhivatottság,

        önálló munkavégzés, proaktivitás,

        kiváló kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata. Külső pályázó esetében három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Kancellária Közbeszerzési Igazgatóság címére történő megküldésével (Hamvasné Homonnai Emese igazgató 4028 Debrecen, Kassai út 26. Kacellária Inkubációs Központ fszt. 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/11791/2019. , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Kancellária Közbeszerzési Igazgatóság címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/11791/2019., valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu - 2019. július 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.