Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény

1 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 67/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodai nevelés országos alapprogramja, a helyi pedagógiai program és a munkaköri leírás alapján az óvodás korú gyermekek nevelése, differenciált, harmonikus, sokoldalú fejlesztése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pedagógus szakvizsga,

        óvodapedagógus - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        ECDL

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs készség, gyermekszeretet, empátia, rugalmasság, tolerancia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Főiskolai végzettséget igazoló oklevél másolata, egyéb végzettséget igazoló iratok másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevő személyek megismerhetik, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 763/2019. , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Ifjúság út 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 763/2019., valamint a munkakör megnevezését: 1 fő óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 8. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Sikeres elbírálás esetén értesítés az elérhetőségek valamelyikén.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tiszavasvari.hu - 2019. július 15.

        www.ekaovoda.hu - 2019. július 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ekaovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.