Ceglédi Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ceglédi SzC Nagykátai Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájaa

Testnevelés szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2760 Nagykáta, Csonka köz 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Testnevelés tantárgy oktatása a tagintézmény pedagógiai programja, tantárgyfelosztása, alapján szakközépiskolás és szakgimnáziumi tanulók részére.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Testnevelés szakos tanári végzettség,

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        Cselekvőképes

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem,

        Iskolai nevelés-oktatás területén szerzett jártasság - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Az Nkt. 66. § 1,3 bekezdés és a 3. számú mellékletben előírt végzettség megléte.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Képzettségeket igazoló dokumentumok

        Erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik személy is megismerheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2760 Nagykáta, Csonka köz 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NSZFH/609/000029-69/ , valamint a munkakör megnevezését: Testnevelés szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NSZFH/609/000029-69/, valamint a munkakör megnevezését: Testnevelés szakos tanár.

        Elektronikus úton Fehérvári Károly Igazgató Úr részére a igazgatosag@ipariszki.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ipariszki.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.