Maglódi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Maglódi Polgármesteri Hivatal

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű távollévő munkatárs visszaérkezéséig,várhatóan 3év –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2234 Maglód, Fő utca 12.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Település-,terület-és vidékfejlesztési,település-üzemeltetési feladatkör (1.sz.melléklet,32.)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Tulajdonosi hozzájárulások előkészítése,szakhatósági állásfoglalások előkészítése, közút-kezelői nyilatkozatok kiadása, az önkormányzat építési beruházásaiban való részvétel, ügyfelek tájékoztatása építési ügyekben, főépítész munkájának segítése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 15/2011.(VI.17.) önkormányzati rendelet, Maglódi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjának megállapításáról szóló 19/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet és a Maglódi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Felsőoktatásban szerzett építész vagy építészmérnöki szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012.(III.20.)Korm.r.alapján szakmai önéletrajz, diploma, képesítést igazoló iratok másolata,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata, hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. október 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/29-526-091 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Maglódi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/461/2019 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Maglódi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2234 Maglód, Fő utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/461/2019, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2234 Maglód, Fő utca 12. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.maglod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.