Hatvani Százszorszép Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hatvani Százszorszép Óvoda

dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai dajka feladatai a munkaköri leírásnak megfelelően

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, óvodai dajka,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Zsoltné nyújt, a 06303539860 37/342-404 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Százszorszép Óvoda címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90/2019 , valamint a munkakör megnevezését: dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Százszorszép Óvoda címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3 utca Hajós Alfr. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90/2019, valamint a munkakör megnevezését: dajka.

        Elektronikus úton Nagy Zsoltné részére a szazszorszep60@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Nagy Zsoltné, Heves megye, 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.gyermekmosoly60.hu - 2019. július 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyermekmosoly60.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.