Hatvani Százszorszép Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hatvani Százszorszép Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógus feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló okmányok másolata, későbbiekben erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Zsoltné nyújt, a 06303539860 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Százszorszép Óvoda címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 89/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Százszorszép Óvoda címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3 utca Hajós Alfr. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 89/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Nagy Zsoltné részére a szazszorszep60@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Nagy Zsoltné, Heves megye, 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.gyermekmosoly60.hu - 2019. július 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyermekmosoly60.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.