Baranya Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Baranya Megyei Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Közlekedés

közlekedési feladatkör

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7630 Pécs, Hengermalom utca 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

közlekedési feladatkör

Ellátandó feladatok:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20.§ (1) a) - j) pontok szerinti tárgykörökben a belföldi és nemzetközi járműforgalmat érintő személy és áruszállítási tevékenység jogszerűségének ellenőrzése közúton és telephelyen. A feladat magában foglalja a jármű közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségének vizsgálatát; a járművezetőre, a vezetési és pihenőidőre, valamint a menetíró készülékre, a veszélyes áru szállításához előírt különleges feltételekre, a közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység végzésére, a nemzetközi forgalomban közlekedő jármű közlekedésének külön feltételeire, a járműre előírt tömeg- és mérethatárok betartására, a szállítmány elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó feltételek helyszíni ellenőrzését. A cél a közúti közlekedés biztonságára veszélyt jelentők kiszűrése, a piaci versenyben a jogtalan előnyszerzés megakadályozása. Szabálytalanság megállapítása esetén jegyzőkönyv felvétele mellett helyszíni intézkedések, majd irodai környezetben a további eljárások lefolytatása. Igazolt javítóipari szakmai gyakorlat esetén lehetőség van a műszaki vizsgabiztosi képesítés megszerzésére. Felsőfokú gépész végzettség esetén lehetőség lesz feladatkör váltásra, mely a közúti járművekkel kapcsolatos műszaki ügyintézői feladatok ellátását jelenti, magában foglalva a jármű összeépítési vagy átalakítási tervek elbírálását, engedélyezését is.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A személy- és áruszállítási tevékenység jogszerűségének ellenőrzése közúton és telephelyen.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) A jogállásra, az illetmény megállapításra és az egyéb juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.), valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, közlekedési, gépészeti szakképesítés,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        foglalkozás-egészségügyi alkalmasság

        a jelentkező nem állhat a Kit. 82. § (2) bekezdésében meghatározott bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, közlekedési végzettség,

        Angol nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        Német nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        délszláv nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        autószerelői szakiránynak megfelelő középfokú képesítéssel - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        felsőfokú képesítéssel - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        közúti jármű műszaki vizsgabiztosi képesítés - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        járműipari, szállítmányozási területen szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        hatósági ellenőrzésben szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        higgadt, nyugodt viselkedés, stressztűrő képesség,

        udvarias, de határozott fellépés,

        jó konfliktuskezelés,

        csapatmunka,

        megbízhatóság, felelősségvállalás,

        jó kommunikációs készség szóban és írásban,

        fejlődés igénye,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 70/9354132 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Baranya Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BAB/17/00565-3/2019. , valamint a munkakör megnevezését: közlekedési feladatkör.         Postai úton, a pályázatnak a Baranya Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (7623 Pécs, József Attila utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BAB/17/00565-3/2019., valamint a munkakör megnevezését: közlekedési feladatkör.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Baranya Megyei Kormányhivatal honlapja - 2019. július 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.