Szegedi Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma

szakmai informatika tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.09.01-2020.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6722 Szeged, Gutenberg utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

szakmai informatika tanítása szakképző évfolyamokon (programozás, programozás gyakorlat, IT alapok, IT alapok gyakorlat)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 326/2013 (VIII.30.) Kormány rendelet „a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. számú törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról” az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Nkt. 3. számú melléklet 9. pontja alapján meghatározott a szakképzés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettség illetve az Nkt. 98. §-ában meghatározottak,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakmai idegen nyelv ismerete (angol vagy német), számítógépes ismeretek; több szakirány, középiskolai tanítási gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejles,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz.

        Motivációs levél (maximum 1 oldal).

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6722 Szeged, Gutenberg utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZSZC/9-990-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: szakmai informatika tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZSZC/9-990-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: szakmai informatika tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az igazgató véleménye alapján a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója dönt a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.