Szegedi Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskolája

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.09.01-2020.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. számú törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Magyar nyelv és irodalom szakos tanár,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz.

        Motivációs levél (maximum 1 oldal).

        Végzettséget igazoló bizonyítvány másolata.

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZSZC/9-1111-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZSZC/9-1111-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A tagintézmény vezető véleménye alapján a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.