Kuny Domokos Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kuny Domokos Múzeum

múzeumpedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Váralja út 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános múzeumpedagógiai feladatok ellátása, - Az intézmény múzeumpedagógiai feladatainak ellátása - éves múzeumpedagógiai terv kialakítása - kapcsolattartás a megyei, különösen a tatai, ill. a hatókörbe tartozó iskolák, óvodák vezetőségével, pedagógusaival. - Múzeumpedagógiai foglalkozások megtervezése, azok megtartása, csoportok fogadása, kézműves foglalkozások tartása, múzeumi óra, tárlatvezetés megtartása, diák- és felnőtt csoportoknak. - A Tata tantárgy oktatása kapcsán érkező osztályok fogadása, - A múzeumpedagógiai területhez tatozó pályázatok megírásában, és lebonyolításában való közreműködés. - A múzeumi rendezvények szervezésében, lebonyolításában való részvétel. - A nyári tábor szervezésében és lebonyolításában való részvétel. - Városi vetélkedőkben segítség nyújtás. - Múzeumpedagógiai konferenciákon, továbbképzéseken való részvétel, önképzés, új múzeumpedagógiai órák kidolgozása muzeológussal történő közös projekt keretében. - Közreműködés a kiállítások elkészítésében, már a programterv-állapottól kezdődően, - Az új kiállításokhoz tartozó múzeumpedagógiai hasznosítási tervek kidolgozása, és azok végrehajtása. - A Nemzeti Alaptantervhez kapcsolódó pedagógiai programfejlesztési feladatok ellátása. - Múzeumpedagógiai kiadványok, feladatcsomagok koordinálása, fejlesztése. - Az élethosszig tartó tanulás programjának kidolgozása, és közreműködés a programok lebonyolításában. - Szükség esetén tárlat- és szakvezetések tartása, szervezése, programajánlók készítése. - A családi napok, valamint tematikus napok megszervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        ECDL

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        (múzeum) pedagógiai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű önálló munkavégzés, kreativitás, kommunikációs készség, együttműködési készség, szervezőkészség, ,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kuny Domokos Múzeum címére történő megküldésével (2890 Tata, Váralja út 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 259/2019 , valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Kuny Domokos Múzeum címére történő megküldésével (2890 Tata, Öregvár, Váralja utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 259/2019, valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tata Város Honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A fentieken túl a pályázati anyagnak tartalmaznia kell a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát, a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésen szükséges kezeléséről.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kunymuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.