Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Közgazdaság-és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Világgazdasági Intézet

tudományos segédmunkatárs/fiatal kutató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 48 hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kutatási témakör: A világgazdaság aktuális kérdései

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Angol nyelv tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        A fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltéséről szóló a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 2/2018. számú határozata alapján felső korhatár 30 év, MTA elnökének engedélyével 35 év (további részletek, információk telefonon kérhetőek),MA, MSc, szakirányú végzettség, hallgatói jogviszony vagy megszerzett abszolutórium doktori iskolában, felhasználói szintű számítógépes ismeretek, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Kutatási témával kapcsolatos tanulmányok, korábbi kutatások, publikációk, szakdolgozat, további nyelvismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, Legfeljebb egy oldal terjedelmű kutatási koncepció-javaslat, két ajánló neve és elérhetősége, végzettséget igazoló okiratok másolata, a Kjt. 20/A.§ (5) b) pontja szerinti adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat.

        Kérjük a pályázatban feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/2019., valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs/fiatal kutató.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/2019 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs/fiatal kutató.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/2019, valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs/fiatal kutató.

        Elektronikus úton Máder Edit részére a mader.edit@krtk.mta.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkező pályázatok előértékelése után a kiválasztásra kerülő pályázókat a főigazgató által kijelölésre kerülő bizottság hallgatja meg. A felvételről a főigazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.krtk.mta.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. Adatvédelem: Az álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelését a pályázatot kiíró weboldalán (www.krtk.mta.hu) az Adatvédelem fül alatt található tájékoztató tartalmazza.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.krtk.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.