Tinnyei Napköziotthonos Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tinnyei Napköziotthonos Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2086 Tinnye, Petőfi Sándor utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása óvodai csoportban (3-7 éves korú gyermekek).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Óvodapedagógusi - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        magyar állampolgárság

        iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai

        büntetlen előélet

        motivációs levél

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul, és azt a véleményezésben és elbírálásban résztvevők megismermerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jurkovics Zsuzsanna nyújt, a 06704582466 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tinnyei Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/1509/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Tinnyei Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (2086 Tinnye, Petőfi Sándor utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/1509/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Jurkovics Zsuzsanna részére a ovodavezeto@tinnye.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Jurkovics Zsuzsanna, Pest megye, 2086 Tinnye, Petőfi S. utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tinnye.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.