Közép-Pesti Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, EGYMI és Kollégiuma

Gyógypedagógus (autizmus spektrum pedagógiája vagy értelmileg akadályozottak pedagógiája)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1147 Budapest, Cinkotai út 125-137.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Autista iskolai csoportba keresünk szakirányú végzettségű munkatársat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Felsőfokú képesítés, pszichopedagógia, autizmus spektrum zavar pedagógiája, értelmileg akadályozottak pedagógiája, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakiránya,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Andrea nyújt, a 06307893729 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Közép-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 202/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Gyógypedagógus (autizmus spektrum pedagógiája vagy értelmileg akadályozottak pedagógiája).         Postai úton, a pályázatnak a Közép-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1149 Budapest, Mogyoródi út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 202/2019, valamint a munkakör megnevezését: Gyógypedagógus (autizmus spektrum pedagógiája vagy értelmileg akadályozottak pedagógiája).

        Elektronikus úton Farkas Andrea intézményvezető részére a farkasandi0416@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.