Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Reimann Bányászattörténeti Miniverzum

Műszaki alkalmazott

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2510 Dorog, Esztergomi út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény műszaki feladatainak ellátása. Kiállítások, tárlatok, konferenciák előkészítése, helyiségek berendezése. Hangosítás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra részben a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, másfelől garantált 10%-os bértöbblet, illetve bevételarányos jutalék az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakmai, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs készség,

        Jó szintű problémamegoldó képesség,

        Rugalmasság,

        Kreativitás, proaktivitás,

        Precizitás,

        Önálló és csapatmunka,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        munkakör betöltése esetén végzettséget igazoló okmányok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum címére történő megküldésével (2510 Dorog, Bécsi út 56. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki alkalmazott.         Postai úton, a pályázatnak a Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum címére történő megküldésével (2510 Dorog, Bécsi út 56. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/2019, valamint a munkakör megnevezését: Műszaki alkalmazott.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A szóbeli meghallgatás várható időpontja 2019. augusztus 26-ai hét. Valamennyi, érvényes - a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus- vagy postai úton határidőben érkezett pályázat eredményéről az elbíráslás határidejétől számított 8 napon belül kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.