Dobó István Vármúzeum - Eger

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dobó István Vármúzeum - Eger

kulturális szervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Vár köz 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata a város szállodáival és szállásadóival való kapcsolattartás. Együttműködési lehetőségeket keres és épít ki a város éttermeivel, vendéglátóhelyeivel, kapcsolatot ápol a városi vendéglátással foglalkozó szakemberekkel ,csomagajánlatokat dolgoz ki. Kérdőíves felméréseket végez, kérdőíveket állít össze és megszervezi a kérdőívezést. A Vármúzeum rendezvényei alkalmával kitelepülő bérlőkkel kapcsolatos feladatokat lát el. Részt vesz a Múzeum rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában. Koordinálja a Vármúzeumban a Kommunikációs és Közönségforgalmi osztály tevékenységéhez kapcsolódóan iskolai közösségi szolgálatukat teljesítő, illetve nyári munkát vállaló diákok tevékenységét. Segíti a Kommunikációs és Közönségforgalmi osztály tevékenységéhez kapcsolódó pályázati tevékenységet. Segíti az osztályvezető szervezői- és adminisztrációs feladatainak ellátását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, idegenforgalmi szakmenedzser,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        kulturális szervező - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        motivációs levél, fényképes önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okmányok

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Precizitás, kreativitás, önálló munkavégzés,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dobó István Vármúzeum - Eger címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2019. , valamint a munkakör megnevezését: kulturális szervező .         Postai úton, a pályázatnak a Dobó István Vármúzeum - Eger címére történő megküldésével (3300 Eger, Vár - 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2019., valamint a munkakör megnevezését: kulturális szervező .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton allaspalyazat@egrivar.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.