Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár

Művelődésszervező/ közművelődési szakember

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hagyományos művelődésszervezői feladatok ellátása, elsősorban felnőtt korosztály számára kínált programok, színházi és ismeretterjesztő előadások, tanfolyamok szervezése, kiállítások szervezése és rendezése, szabadtéri programok szervezése, civil kapcsolatok gondozása, közösségépítés, múzeumi programok szervezése, lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, népművelő vagy művelődésszervező vagy andragógus végzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakirányú munkaköri szakvizsga (OKJ),

        közművelődési területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, kulturális menedzser végzettség,

        hasonló munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        "B" kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kapcsolatteremtési, kommunikációs és szervezési készség,

        precíz munkavégzés,

        rugalmasság,

        kreativitás,

        jó problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        részletes szakmai önéletrajz

        hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez a pályázat időtartama alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kulcsár Lászlóné nyújt, a 06-30-901-7871 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 453/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Művelődésszervező/ közművelődési szakember.         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 453/2019., valamint a munkakör megnevezését: Művelődésszervező/ közművelődési szakember.

        Elektronikus úton Kulcsár Lászlóné részére a vktiszavasvari@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: , Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tiszavasvári Város Honlapja - 2019. július 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokról az Intézményvezető-helyettes dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthassa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszavasvari.hu, www.talalkozasokhaza.hu, kulturatvasvari.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.