Szépművészeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szépművészeti Múzeum

Múzeumpedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• Múzeumpedagógiai programok előkészítése és koordinálása. • Tárlatvezetések és foglalkozások tartása gyermekek, felnőttek és fogyatékkal élő személyek részére, magyar és idegen nyelven. • Múzeumpedagógiai kiadványok készítése. • Honlap tartalmak kidolgozása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, (tanító/tanár/művészettörténész),

        Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        másik idegen nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        szakmai - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, Képzőművészeti végzettség,

        jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű pedagógiai érzék,

        Kiváló szintű kreativitás, precizitás, pontosság, önálló munkavégzés,

        Kiváló szintű csapatban való együttműködés készsége, problémamegoldó képesség,

        Kiváló szintű kommunikációs képesség, rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Magyar nyelvű szakmai önéletrajz. Minimális bruttó bérigény. Motivációs levél. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez (illetve e nyilatkozatban kérjük külön megjelölni, amennyiben hozzájárul nevének és e-mail címének megtartásához a pályázati eljárás lezárását követően).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MÜ/17-12/2019/211 , valamint a munkakör megnevezését: Múzeumpedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével (1146 Budapest, Dózsa György út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MÜ/17-12/2019/211, valamint a munkakör megnevezését: Múzeumpedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Elektronikus úton A MÜ/17-12/2019/211 számra hivatkozva Munkaügy részére az allaspalyazat@szepmuveszeti.hu e-mail oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.