Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vas megye, 9700, Szombathely, Pásztor utca 2.

múzeumpedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Pásztor utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 múzeumpedagógusi feladatokat lát el  elsődlegesen a Vasi Múzeumi Látványtárban szervez tárlatvezetéseket, múzeumpedagógiai foglalkozásokat,  a SMHVM múzeumpedagógiai programjainak szervezésében, lebonyolításában, népszerűsítésében részt vesz  a szak- és tevékenységi területét érintő pályázatok előkészítésében részt vesz, együttműködik a pályázati menedzsmenttel  kidolgozza a Vasi Múzeumi Látványtár éves múzeumpedagógiai programját,  részt vesz a SMHVM múzeumpedagógiai kiadványainak tartalmi összeállításában,  részt vesz a Vasi Múzeumi Látványtár múzeumpedagógiai programjának népszerűsítésében  felel a Vasi Múzeumi Látványtár honlapjának múzeumpedagógiai tartalmáért, annak frissítéséért  összeállítja a rábízott múzeumpedagógiai programok költségvetését  az általa szervezett, lebonyolított és felettesi által jóváhagyott múzeumpedagógiai programok eszközeit beszerzi, gondoskodik azok szakszerű, költséghatékony felhasználásáról és a pénzügyi szabályzatokban foglaltak alapján arról elszámol,  a Vasi Múzeumi Látványtár múzeumpedagógiai statisztikáját készíti el,  részt vesz a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum éves munkatervének, munkajelentésének területét érintő részének elkészítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felső fokú biológia vagy történelem szakos tanári végzettség/ vagy felsőfokú történelem, biológia szakos végzettség pedagógiai gyakorlattal/,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola,  biológia - történelem szakpár, vagy biológiával, történelemmel kapcsolatos felső fokú tanulmányok, érdeklődés,  legalább 2 év pedagógiai tapasztalat, különös tekintettel a múzeumpedagógiára;  muzeális intézményben töltött gyakorlat  kézműves tevékenység,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű  jó kapcsolatteremtő képesség  jó problémamegoldó képesség  kreativitás  jó kommunikációs képess,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        pályázó adatai, részletes szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok, okmányok másolatát, idegennyelv ismeretét igazoló dokumentum másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai gyakorlat igazolására alkalmas dokumentumot  Fentieken túl a pályázati anyagnak tartalmaznia kell: a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát, a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljár

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kisfaludy utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 78-1/2019/MUNKAU2019 , valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kisfaludy Sándor utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 78-1/2019/MUNKAU2019, valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.