Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vas megye, 9700, Szombathely, Hollán Ernő utca 2.

Történesz

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Hollán Ernő utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Smidt Múzeumban történészi, levéltárosi feladatainak ellátása. Kutatószolgálat. Tárlatvezetés idegen nyelven is. Smidt Múzeum műtárgyainak revíziója. Ismeretterjesztő előadások tartása. Kiállítások szakmai feladatainak ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, történelem,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        történész kutatói - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        C kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        levéltárban végzett munka

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű  jó kapcsolatteremtő képesség  jó problémamegoldó képesség  kreativitás  jó kommunikációs képess,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        pályázó adatai, részletes szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok, okmányok másolatát, idegennyelv ismeretét igazoló dokumentum másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai gyakorlat igazolására alkalmas dokumentumot  Fentieken túl a pályázati anyagnak tartalmaznia kell: a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát, a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljár

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kisfaludy utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 79-1/2019/MUNKAU2019 , valamint a munkakör megnevezését: Történesz.         Postai úton, a pályázatnak a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kisfaludy Sándor utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 79-1/2019/MUNKAU2019, valamint a munkakör megnevezését: Történesz.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.