Városi Kincstár - Tiszavasvári

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Városi Kincstár - Tiszavasvári

Titkársági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Báthory utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézménybe érkező és kimenő ügyiratok, dokumentumok átvétele, érkeztetése, iktatása, postázással kapcsolatos feladatok ellátása. Központi telefonkészülék kezelése, ügyféltájékoztatás. A munkaköréhez tartozó nyilvántartások (energiafogyasztás, óraállások, irodaszer- és tisztítószer beszerzés, bélyegzők, kulcsok, stb.) vezetése. Irodaszer- és tisztítószer beszerzés lebonyolítása, közreműködés a szerződéskötéshez szükséges árajánlatok bekérésében. Részt vesz a leltározási feladatok ellátásában, helyettesként vezeti a tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet igazolása erkölcsi bizonyítvánnyal

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

        "e-mappa" titkársági iktató-és postakönyvi rendszer felhasználói szintű ismerete

Előnyt jelentő kompetenciák:

        precíz munkavégzés

        jó kapcsolatteremtési, kommunikációs készség

        jó problémamegoldó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz

        motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Városi Kincstár - Tiszavasvári címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Báthory utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 661/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Titkársági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Városi Kincstár - Tiszavasvári címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Báthory u. 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 661/2019., valamint a munkakör megnevezését: Titkársági ügyintéző.

        Személyesen: , Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Báthory utca 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokról az Igazgató dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthassa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tiszavasvári Város Honlapja - 2019. július 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszavasvari.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.