Budapesti Történeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Történeti Múzeum

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1014 Budapest, Szent György tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A múzeum telephelyei, raktárai beruházási felújítási szükségleteinek felmérése, nyilvántartása, éves és középtávú fejlesztési tervek készítése, egyeztetése. A jóváhagyott beruházások, felújítások műszaki előkészítése, tervezési és kivitelezési szerződéstervezetek megírása. A beruházások és a felújítások kivitelezésének ellenőrzése, műszaki átadás-átvétel bonyolítása, teljesítések igazolása. A közbeszerzési eljárások beruházással, felújítással kapcsolatos műszaki tartalmának meghatározása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        (építészmérnök, építőmérnök, épületgépész mérnök) végzettség, tervezés, beruházás, kivitelezés terén szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat, felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office, internet).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        önkormányzatoknál, kormányhivatalokban legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        műemlékek tervezése, kutatása, felügyelete terén szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél,

        részletes magyar nyelvű szakmai önéletrajz,

        oklevelek és bizonyítványok másolata,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt (büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a kinevezés előtt köteles benyújtani),

        minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/20-959-0248 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Történeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/111-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Történeti Múzeum címére történő megküldésével (1014 Budapest, Szent György tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/111-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        BTM Honlapja - 2019. július 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.