Szépművészeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szépművészeti Múzeum
Gazdasági Osztály

Humánpolitikai referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1068 , Benczúr utca 47.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkaerő-forgalom kezelése (be-kiléptetés) és a munkaügyi adminisztráció ellátása (szerződések előkészítése, kezelése, nyilvántartása). A közalkalmazottak munkaügyekkel kapcsolatos kérdéseinek megválaszolása, segítségnyújtás, munkáltatói tájékoztatók előkészítése. A jubileumi jutalmakkal kapcsolatos feladatok ellátása (jogosultsági feltételek átvizsgálása, mértékének kiszámítása, számfejtés részére történő átadása). Részvétel a tanulmányi szerződések előkészítésében, nyilvántartásában. Részvétel a munkaköri leírások előkészítésében, aktualizálásában, a formai és tartalmi ellenőrzés elvégzésében. Részvétel az évenkénti és ad hoc statisztikákhoz történő adatszolgáltatásban, elemzések készítésében, szabályzatok előkészítésében. Részvétel a minősítési eljárással kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Az éves szabadságolási tervek elkészítéséhez adatszolgáltatás teljesítése, a tervek összegyűjtése, ellenőrzése, összehasonlítása tényadatokkal. A szabadság adatok folyamatos vezetése, nyilvántartása, ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás. A közalkalmazottak körében végzendő orvosi alkalmassági vizsgálatokról naprakész nyilvántartás vezetése, a vizsgálatok lefolytatásához szükséges előkészítő feladatok elvégzése. Részvétel az üres álláshelyek pályáztatásában, közzétételében – ehhez kapcsolódóan nyilvántartás vezetése a szabad álláshelyekről és kapacitásról, különös tekintettel a munkaerő-gazdálkodásra. Folyamatos kapcsolattartás az illetményszámfejtőkkel. A személyi anyagok kezelése, a személyügyi nyilvántartások vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        Minimum középfokú szakirányú szakképzettség (személyügyi gazdálkodó/ügyintéző). Legalább 1-3 év releváns szakmai tapasztalat. Felhasználói szintű Ms Office ismeret (kiemelten Excel, Word). Pontos munkavégzés, határidők betartása, jó kommunikációs és együttműködési készség, az adatok védelmére történő odafigyelés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú szakirányú végzettség. Költségvetési intézménynél szerzett tapasztalat. Jó Excel tudás. KIRA rendszer ismerete. Angol nyelvismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Magyar nyelvű szakmai önéletrajz, bruttó bérigény megjelölésével. Motivációs levél. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MÜ/17-11/2019/211 , valamint a munkakör megnevezését: Humánpolitikai referens.         Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével (1146 Budapest, Dózsa György út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MÜ/17-11/2019/211, valamint a munkakör megnevezését: Humánpolitikai referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szepmuveszeti.hu - 2019. július 23.

        www.mng.hu - 2019. július 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, a www.profession.hu, illetve saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.