Budaörsi Csicsergő Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budaörsi Csicsergő Óvoda

Német nemzetiségi óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2040 Budaörs, Clementis László utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A német nemzetiségi nyelv megszerettetése, hagyományápolás. A Helyi Nevelési Program maradéktalan megvalósítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        magyar állampolgárság

        bűntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        iskolai végzettséget igazoló okirat másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-20-462-0610 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budaörsi Csicsergő Óvoda címére történő megküldésével (2040 Budaörs, Clementis László utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 381/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Német nemzetiségi óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Budaörsi Csicsergő Óvoda címére történő megküldésével (2040 Budaörs, Clementis László utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 381/2019, valamint a munkakör megnevezését: Német nemzetiségi óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2040 Budaörs, Clementis László utca 3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.