Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7444 Osztopán, Fő utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Helyi nevelési programmal való azonosulás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs készség,

        Jó szintű empátiás készség,

        Kiváló szintű együttműködési képesség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06304197506 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde címére történő megküldésével (7443 Somogyjád, Béke u. 1/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 319/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde címére történő megküldésével (7443 Somogyjád, Béke utca 1. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 319/2019, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Somogy megye, 7443 Somogyjád, Béke u. 1/a. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.