Közép-Budai Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fillér Utcai Általános Iskola

német nemzetiségi tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. június 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1022 Budapest, Fillér utca 70-76.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

németórák ellátása a német nemzetiségi tagozaton 1-6. évfolyamon. A határozott idő 2020 után meghosszabbítható.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító, német nemzetiségi szak,

        magyar állampolgárság,

        büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló okiratok másolata,

        fényképes szakmai önéletrajz,

        alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Közép-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/187/0069-106/2019 , valamint a munkakör megnevezését: német nemzetiségi tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Közép-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1027 Budapest, Fő utca 80. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/187/0069-106/2019, valamint a munkakör megnevezését: német nemzetiségi tanító.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.