EMMI Rákospalotai Javítóintézete és Központi Speciális Gyermekotthona

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

EMMI Rákospalotai Javítóintézete és Központi Speciális Gyermekotthona

ÁPOLÓ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1151 Budapest, Pozsony u 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Javítóintézeti nevelt és speciális gyermekotthonban elhelyezett 12-21 éves leányok mellett egészségügyi, ápolói feladatok ellátása. A gyermekek egészségi állapotának figyelemmel kísérése, orvosi asszisztencia, ennek alapján gyógyszerelés. a gyermekek egészségügyi ellátásának szervezése, szükség szerint szakorvoshoz kísérése, felügyelete, ápolása. 40 órás munkahét, nappalos, két műszakos munkarend, havonta egy hétvégi munkavégzéssel. KJT-n kívüli szociális-, egészségügyi-, és gyermekvédelmi pótlék.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, Egészségügyi végzettség,

        Gyermekvédelmi törvény szerint bővített erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyermekvédelmi területen szerzett tapasztalat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a EMMI Rákospalotai Javítóintézete és Központi Speciális Gyermekotthona címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-19/2019-3090 , valamint a munkakör megnevezését: ÁPOLÓ.         Postai úton, a pályázatnak a EMMI Rákospalotai Javítóintézete és Központi Speciális Gyermekotthona címére történő megküldésével (1151 Budapest, Pozsony utca 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-19/2019-3090, valamint a munkakör megnevezését: ÁPOLÓ.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.