Szegedi Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Kórházhigiénés Osztály

ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű tartósan távol lévő Kolléga helyettesítésé –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• Kötelezően jelentendő nozokomiális infekciókra vonatkozó surveillance tevékenység. • Adminisztrációs tevékenység (munkakörével kapcsolatos nyilvántartás vezetése az érvényben lévő adatkezelési szabályok betartásával). • A Kórházhigiénés Osztály vezetőjének javaslatára kórházhigiénés, környezetbakteriológiai mintavételezések végzése, a sterilizáló berendezések mikrobiológiai hatásfok vizsgálatához mintavételezés. • Járvány esetén a járvány felszámolása érdekében hozott intézkedések a betegellátó osztályok általi szakszerű végrehajtásának ellenőrzése. • Oktatásban való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) SZTE Kollektív Szerződés az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, diplomás ápoló (55 72301) végzettség,

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Alap szintű Informatikai rendszerismeret,

        Angol és/vagy német nyelv alapszintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Klinikai szakápoló-epidemiológiai szakápoló (54 501201) vagy epidemiológiai szakápoló (55 72304) végzettség

        Kórházhigiéne terén szerzett tapasztalat

        Fekvőbeteg-ellátásban szerzett minimum 1 éves ápolói tapasztalat

        Betegellátás területén szerzett több éves szakmai tapasztalat

        Angol és/vagy német nyelv középszintű ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs készség,

        Önálló munkavégzés,

        Jó problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motivációs levél

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatai

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik

        Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 62/546-128 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/34/a-369/1/2019.K. , valamint a munkakör megnevezését: ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/34/a-369/1/2019.K., valamint a munkakör megnevezését: ápoló.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.klinikaikozpont.u-szeged.hu - 2019. június 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.klinikaikozpont.u-szeged.hu/hu/munkatarsak/munkatarsaink/korhazhigienes-osztaly.html honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.