Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

Élelmezési osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1135 Budapest, Lehel utca 59.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Koordinálja az intézmény élelmezési ellátásához az élelmiszer szükséglet meghatározását, azok folyamatos beszerzését.Az élelmezési szolgáltatáshoz - az éves költségvetési előirányzatban - meghatározott kerettel gazdálkodik.Koordinálja az élelmezési üzem anyagellátásához szükséges megrendelések, szerződések – közbeszerzési tenderek előkészítését, a szállítások teljesítéséről intézkedik.Meghatározza az élelmezési anyagok mennyiségi, minőségi vizsgálatát, átvételét, szakosított tárolását, valamint a szabályos készletgazdálkodásról és készletek nyilvántartásáról, az árut kísérő bizonylatok megfelelőségét ellenőrzi. Figyelemmel a Kjt. 23. §. (1) bekezdésében foglaltakra a pályázó kinevezés szerinti munkaköre: dietetikus Munkaköréből adódó lényeges feladatai: az intézetben fekvő betegek élelmezése, a kezelőorvos előírása alapján, a betegek állapotának megfelelő diétás étrend összeállítása és annak folyamatos biztosítása. Diétás étlap tervezése, diétás tanácsadás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, dietetikus,

        Élelmezési területen szerzett - Legalább 3 év vezetői tapasztalat

        Egészségügyi alkalmasság

        Büntetlen előélet

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        HACCP területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

        Egészségügyi intézménynél szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

        Vezetői koncepció

        Igazolás a vezetői gyakorlatról

        Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában közölt személyes adatainak a pályázattal összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

        Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség tudomásul vételéről nyilatkozat

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 451-2686 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet címére történő megküldésével (1135 Budapest, Lehel utca 59. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2410-1040 , valamint a munkakör megnevezését: Élelmezési osztályvezető .         Postai úton, a pályázatnak a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet címére történő megküldésével (1135 Budapest, Lehel utca 59. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2410-1040, valamint a munkakör megnevezését: Élelmezési osztályvezető .

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁEEK honlapja - 2019. június 13.

        Kórház honlapja - 2019. június 13.

        Egészségügyi Közlöny - 2019. július 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.