Hajdúszováti Óvoda és Mini Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hajdúszováti Óvoda és Mini Bölcsőde

1 fő Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű határozott idejű GYES helyettesítésé –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4212 Hajdúszovát, Hősök tere 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása, a törvényi előírások és a pedagógiai program alapján 2,5-től 7 éves gyermekek gondozása, nevelése, fejlesztése, pedagógiai dokumentumok rendszeres vezetése, együttműködései az irányadók.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz,

        Motivációs levél,

        Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség igazolása,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő adatainak a pályázati eljárással összefüggésbené szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/52 559-213 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hajdúszováti Óvoda és Mini Bölcsőde címére történő megküldésével (4212 Hajdúszovát, Hősök tere 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-143/2019. , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúszováti Óvoda és Mini Bölcsőde címére történő megküldésével (4212 Hajdúszovát, Hősök tere 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-143/2019., valamint a munkakör megnevezését: 1 fő Óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Hajdú-Bihar megye, 4212 Hajdúszovát, Hősök tere 8. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.