Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó-és Vámigazgatósága

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó-és Vámigazgatósága
folyószámla-kezelési és végrehajtási szakterület

hatósági referens (folyószámla-kezelési és végrehajtási szakterület)

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 Budapest, Dózsa György út 128-132.

Ellátandó feladatok:

- A rábízott ügyekben a tényállás tisztázása. - A rábízott ügyekben szükség esetén társhatóságok, egyéb hatóságok megkeresése, jogsegély kezdeményezése. - A rábízott ügyekben a belső szabályozók és jogszabályok alapján a döntések kiadmányozásra való előkészítése. - Figyelemmel kíséri és az iratra felvezeti a döntések véglegessé válását. Ellátja a hatósági eljárási illetékek kezelésével, rendezésével kapcsolatos feladatokat. Felülvizsgálja, hogy a megállapítások és az illetékek adószámlára történő könyvelése megfelelően történt-e. - Minősíti és kezeli a jogorvoslati beadványokat, ezzel összefüggésben előkészíti a felterjesztéshez, hatósági döntéshez, egyéb cselekményekhez szükséges iratokat. - Ellátja a munkaköréhez közvetlenül kapcsolódó, ügyiratkezeléssel, nyilvántartás-vezetéssel, adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat. - Végzi az egyéb, ügyviteli jellegű feladatokat. - Adatgyűjtést végez a statisztikai célú adatszolgáltatásokhoz. - Szakmai, jogi segítséget nyújt a szervezeti egység ügyintéző munkatársainak. - Az adózói képviseletet ellátók, beadványt benyújtók eljárási jogosultságát ellenőrzi. - Előkészíti a bírósági ítéleteket követően szükséges adószámla-rendezéseket. - Szükség esetén perképviseletet lát el, bírósági beadványokat készít, a szakterület képviseletében eljár a bíróság előtti eljárásban.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal, végrehajtási munkakörcsoport

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, NAV Foglalkoztatási Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, 396/2012. (XII. 20) Korm. rendelet 7. pont szerint,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, jogi szakvizsga,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Végrehajtási szakterületen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        mérlegképes könyvelői, adótanácsadói, okleveles könyvvizsgálói oklevél

Elvárt kompetenciák:

        jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,

        precíz, önálló munkavégzés,

        határozottság, magabiztosság,

        pontosság,

        terhelhetőség,

        időgazdálkodás,

        problémamegoldó képesség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06(1) 427-3672, 06(1) 427-3438 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó-és Vámigazgatósága címére történő megküldésével (1134 Budapest, Dózsa György út 128-132. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2019 , valamint a munkakör megnevezését: hatósági referens (folyószámla-kezelési és végrehajtási szakterület).         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó-és Vámigazgatósága címére történő megküldésével (1134 Budapest , Dózsa György út 128-132. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2019, valamint a munkakör megnevezését: hatósági referens (folyószámla-kezelési és végrehajtási szakterület).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatok közül a pályázati anyag és az esetleges személyes elbeszélgetés tapasztalatai alapján születik meg a munkáltatói döntés, melynek eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nav.gov.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A tárgy mezőben kérjük feltüntetni: „Pályázat hatósági referens - végrehajtás”

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.