Fülöpjakab Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fülöpjakab Község Önkormányzata

szociális gondozó és ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6116 Fülöpjakab, Alkotmány utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A házi segítségnyújtás tevékenységi körébe tartozó szociális gondozói és ápolói feladatok ellátása Fülöpjakab község területén. Szociális segítés és személyi gondozás keretében gondoskodni azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek. Adminisztrációs feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló képzettség,

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Adott munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        erkölcsi bizonyítvány 90 napnál nem régebbi

        Szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló okirat másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/76/587-619 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fülöpjakab Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6116 Fülöpjakab, Alkotmány utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FJ/1057/2019. , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó és ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Fülöpjakab Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6116 Fülöpjakab, Alkotmány utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FJ/1057/2019., valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó és ápoló.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6116 Fülöpjakab, Alkotmány utca 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.