Vörösmarty Színház

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vörösmarty Színház

színházi kellékes

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Fő u.8.. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Előadások, próbák kellékeinek előkészítése, beszerzése, karbantartása, esetleges javítása. Előadásokon, próbákon való részvétel. Fogyókellékek beszerzése, azok elkészítése. Raktári nyilvántartások vezetése, raktárkészlet kezelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet,

        magyar állampolgárság

        bűntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználó szintű számítógép ismeret (word, excel)

        Kreativitás, jó kézügyesség

        Jó munkabíró képesség, terhelhetőség, humánum

        Jó kommunikációs készség, kiváló szervező képesség, önálló és csapatban történő munkavégzésre való képesség

        Derkorációs végzettség, vagy hasonló területen szerzett tapasztalatok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vörösmarty Színház címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 373/2019. , valamint a munkakör megnevezését: színházi kellékes.         Postai úton, a pályázatnak a Vörösmarty Színház címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Fő utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 373/2019., valamint a munkakör megnevezését: színházi kellékes.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.