Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
közönségkapcsolati csoport

teremőr-pénztáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021. január –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1036 Budapest, Korona tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Recepciós, pénztárosi, teremőri feladatokat lát el. Vendégek fogadása és tájékoztatása, adminisztrációs feladatok ellátása. A múzeum kiállítótereiben teremőri feladatok ellátása, a kiállított műtárgyak és technikai eszközök felügyelete, a látogatók informálása. Pénztári feladatok, jegykiadás, múzeumi bolt üzemeltetése. Ehhez kapcsolódóan pénzügyi elszámolást, statisztikai adatszolgáltatást tesz. Munkaköre betöltéséhez pénzkezelői-felelősség nyilatkozatot tesz. Alkalmanként esti rendezvényeken való munkavégzés. Csak a hétfő az állandó pihenőnap, amikor a Múzeum zárva tart, a másik pihenőnap a beosztásoktól függően változik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs készség,

        Jó szintű problémamegoldó képesség,

        Jó szintű konfliktuskezelés,

        önálló és csapatban való munkavégzés képessége,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Pénztár- és/vagy raktárkészlet nyilvántartó program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél, nyelvvizsga bizonyítvány másolata. Sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A pályázó nyilatkozata a személyes adatok kezelésének engedélyezéséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 1/375-6249 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 81/4/V-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: teremőr-pénztáros.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum címére történő megküldésével (1036 Budapest, Korona tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 81/4/V-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: teremőr-pénztáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mkvm.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.