Telki Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Telki Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

titkársági előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2089 Telki, Petőfi utca 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Postázás, iktatás, irattározás, titkársági feladatok ellátása, képviselő-testületi és bizottsági ülések előkészítése, jegyzőkönyvezési feladatok,kapcsolódó nyilvántartások naprakész vezetése, polgármester és jegyző munkájának segítése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) valamint a(z) a 20/2018.(XII.14.) Ör.rendelet alapján illetményalap: 57.975.- Ft, a 21/2018.( XII.14.) Ör.rendelet alapján illetménykiegészítés: 20 %,a Kttv. 133. § (3) bekezdés szerinti illetményeltérítés ( +50 % ) lehetősége, illetve a Telki község önkormányzat 10/2010.(IV.28.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ASP program használata - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz (45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint), erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget és szakmai képesítést igazoló okiratok másolata, nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről, személyes adatok kezeléséhez, valamint a pályázatba való betekintéshez való hozzájárulásról, 6 hónap próbaidő kikötéséről nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 26920801 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Telki Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2089 Telki, Petőfi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2019 , valamint a munkakör megnevezését: titkársági előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Telki Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2089 Telki, Petőfi u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2019, valamint a munkakör megnevezését: titkársági előadó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2089 Telki, Petőfi utca 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző bírálja el a polgármester egyetértésével. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.telki.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.