Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága

Call Center ügyfélszolgálati referens értékpapír forgalmazás terület

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Telekessy út 2.

Ellátandó feladatok:

- állampapír-forgalmazással kapcsolatos elektronikus levelezés ellátása, - állampapírok elsődleges és másodlagos forgalmazásával kapcsolatos egyéb feladatok ellátás, - napi, havi rendszerességgel készülő statisztikák, kimutatások készítés, - Magyar Államkincstár függő ügynökkel való telefonos és elektronikus kapcsolattartás

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Értékpapír forgalmazási feladatok ellátása telefonon keresztül.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        - közgazdasági, pénzügyi végzettség

        - értékpapír jogi vizsga

        - kereskedelmi banknál szerzett ügyintézői, értékpapír-forgalmazói gyakorlat

        - B kategóriás jogosítvány és vezetési gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        - szakmai ismeretek gyakorlati alkalmazása,,

        - magas szintű kommunikációs és problémamegoldó képesség,

        - munkavégzésre vonatkozó nagyfokú pontosság, igényesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - Részletes szakmai önéletrajz.

        - Motivációs levél.

        - Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 36/521-682 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HEVHR/17-9/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Call Center ügyfélszolgálati referens értékpapír forgalmazás terület.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága címére történő megküldésével (3300 Eger, Eszterházy tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HEVHR/17-9/2019., valamint a munkakör megnevezését: Call Center ügyfélszolgálati referens értékpapír forgalmazás terület.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Magyar Államkincstár Honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Ön a jelentkezésének elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartsa és kezelje. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_). A tájékoztatóban foglaltak ismeretében tett nyilatkozatát a pályázat beküldésével egyidejűleg tegye meg. Nyilatkozat hiányában nem áll módunkban pályázati anyagát elbírálni. Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a HEVHR/17-9/2019. iktatószámot és a feladatkör pontos megnevezését: „Call Center ügyfélszolgálati feladatkör”. - a meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele: 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a jogviszony létesítésekor eredeti példányban be kell nyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.allamkincsar.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.