Nagy Gyula Területi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagy Gyula Területi Múzeum

történész

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5900 Orosháza, Dózsa György utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A múzeum történeti gyűjteményének gondozása, gyarapítása, feldolgozása. Történészi munkakör.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, történész,

        múzeumi területen szerzett munkatapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        erkölcsi bizonyítvány

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        erkölcsi bizonyítvány

        önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló dokumentumok

        Nyilatkozat arról, hogy a személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással kapcsolatban hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagy Gyula Területi Múzeum címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Dózsa György utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/2019 , valamint a munkakör megnevezését: történész.         Postai úton, a pályázatnak a Nagy Gyula Területi Múzeum címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Dózsa György utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/2019, valamint a munkakör megnevezését: történész.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. A Nagy Gyula Területi Múzeum az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.