Kemenes Vulkánpark

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kemenes Vulkán Park

Földtudományi szakember, muzeológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9500 Celldömölk, Sághegyalja körút 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyűjteményes anyag feldolgozása, rendszerezése, nyilvántartása, őrzése és bemutatja a természettudományi anyagokat. Tudományos kutatómunka végzése. A társszakmák képviselőivel való kapcsolattartás, együttműködés. Szakmai programok előkészítése és lebonyolítása. Eseti jelleggel az intézménybe érkező érdeklődők tájékoztatása, vezetése. Geológiai tematikájú túrák vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Földtudományi,

        • természettudományi gyűjteménynek (ásvány és kőzetgyűjtemény) megfelelő felsőfokú szakképzettség A muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről szóló 11/2002 (X. 4.) NKÖM rendeletnek megfelelő végzettség, ha nincs akkor 2 éven belüli megszerzését

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség

        büntetlen előéletű, és nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        • angol vagy német nyelvű közép vagy felsőfokú nyelvvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Vulkanológia vagy Ásványtan,

        • Gyűjteménykezelésben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Túravezetői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Söptei Eszter nyújt, a 0695777401 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kemenes Vulkánpark címére történő megküldésével (9500 Celldömölk, Sághegyalja körút 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5-31/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Földtudományi szakember, muzeológus.         Postai úton, a pályázatnak a Kemenes Vulkánpark címére történő megküldésével (9500 Celldömölk, Sághegyalja körút 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5-31/2019, valamint a munkakör megnevezését: Földtudományi szakember, muzeológus.

        Elektronikus úton Söptei Eszter részére a soptei.eszter@kemenesvulkanpark.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Söptei Eszter, Vas megye, 9500 Celldömölk, Sághegyalja körút 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kemenesvulkanpark.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.