Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság
Pályázatos Támogatások Osztálya

közbeszerzés ellenőrzési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Magyar út 8.

Ellátandó feladatok:

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, valamint az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet között létrejött szerződésben foglaltak szerint közreműködik a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program (TOP) Közreműködő Szervezeti feladatok ellátásában, különösen a projektek szakmai megvalósulásának nyomon követése tekintetében; Munkaköréhez kapcsolódóan ellátott feladatok során keletkezett információk alapján a szabálytalanságkezelésre vonatkozó szabályozás betartása és az észlelt szabálytalansági gyanú bejelentése az eljárásrendnek megfelelően; A feladatok elvégzéséhez kapcsolódó jogszabályok és azok változásainak ismerete, alkalmazása, a belső eljárásrendek megismerése és betartása; Pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerekkel kapcsolatos adminisztráció elvégzése, a feladatkörébe tartozóan felelős a pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerek naprakész, pontos adatokkal történő feltöltéséért, a szükséges módosítások aktualizálásáért, végrehajtásáért; Nyomon követi a kedvezményezettek közbeszerzési kötelezettségének alakulását; Folyamatosan nyomon követi a közbeszerzési eljárásokat, döntéseket; Elvégzi a kedvezményezettek közbeszerzési eljárásának ellenőrzését.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, valamint az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet között létrejött szerződésben foglaltak szerint közreműködik a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program (TOP) Közreműködő Szervezeti feladatok ellátásában, különösen a projektek szakmai megvalósulásának nyomon követése tekintetében; Munkaköréhez kapcsolódóan ellátott feladatok során keletkezett információk alapján a szabálytalanságkezelésre vonatkozó szabályozás betartása és az észlelt szabálytalansági gyanú bejelentése az eljárásrendnek megfelelően; A feladatok elvégzéséhez kapcsolódó jogszabályok és azok változásainak ismerete, alkalmazása, a belső eljárásrendek megismerése és betartása; Pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerekkel kapcsolatos adminisztráció elvégzése, a feladatkörébe tartozóan felelős a pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerek naprakész, pontos adatokkal történő feltöltéséért, a szükséges módosítások aktualizálásáért, végrehajtásáért; Nyomon követi a kedvezményezettek közbeszerzési kötelezettségének alakulását; Folyamatosan nyomon követi a közbeszerzési eljárásokat, döntéseket; Elvégzi a kedvezményezettek közbeszerzési eljárásának ellenőrzését.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

        pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés, megbízhatóság,

        terhelhetőség, kiváló stressz tűrő képesség,

        minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság),

        figyelem a feladatok határidőben történő végrehajtására,

        problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,

        együttműködési készség, rugalmasság,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        OKJ-s közbeszerzési referens végzettség

        hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzékbe tartozás

        közbeszerzési menedzsment szakirányú végzettség

        eu-s támogatások kezelésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat, EMR, EUPR rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Kizárólag az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 56/501-751 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JÁSZ-IG/276/2019. , valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzés ellenőrzési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Liget út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JÁSZ-IG/276/2019., valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzés ellenőrzési referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Ön a jelentkezésének elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait - a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő kiválasztási célból - nyilvántartsa és kezelje. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_). A tájékoztatóban foglaltak ismeretében tett nyilatkozatát a pályázat beküldésével együtt tegye meg. Nyilatkozat hiányában nem áll módunkban pályázati anyagát elbírálni. Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a JÁSZ-IG/276/2019. iktatószámot, és a feladatkör pontos megnevezését "közbeszerzés ellenőrzési referens".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.allamkincstar.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.