Móricz Zsigmond Városi Könyvtár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Váralja utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

tájékoztató és olvasószolgálati munka

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közművelődési könyvtárban eltöltött gyakorlat, - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        rendezvényszervezési, pályázati tapasztalatok

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, motivációs levél,oklevél-és bizonyítványmásolatok,felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/1 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár címére történő megküldésével (2890 Tata, Váralja utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/1, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

        Elektronikus úton Sinkó Ildikó részére a konyvtar@mzsvktata.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mzsvktata.hu - 2019. június 24.

        www.tata.hu - 2019. június 24.

        katalist - 2019. június 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.