Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Atommagkutató Intézet
Pénzügyi és Számviteli Osztály

ügyvivő - szakértői pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű minimum 2021.09.20. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Bem tér 18/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Aktuális hazai és uniós pályázatok pénzügyi menedzselése, pénzügyi részvétel az új pályázatok elkészítési folyamatában, a projekttervek megfeleltetése a pályázati kiírásnak , pénzügyi ellenőrzése a pályázati útmutató alapján. Projektek számviteli és pénzügyi egyeztetése, pénzügyi elszámolások, kifizetési kérelmek készítése. Pályázatok pénzügyi adminisztrációja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gazdasági vagy egyéb felsőfokú végzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Pályázatok pénzügyi elszámolásában szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyéb idegen nyelv használata

        Uniós projektek (H2020) kezelésében szerzett gyakorlat

        Államháztartási tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata, a jogviszony létesítéséhez erkölcsi bizonyítvány benyújtása.Hozzájáruló nyilatkotat a személyes adatok kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 52 509 210 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2019 , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő - szakértői pályázati referens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Bem tér 18/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2019, valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő - szakértői pályázati referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA ATOMKI honlap - 2019. június 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. atomki.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.